Du er her

Personvernerklæring

Personopplysninger

Personopplysninger er data du selv gir oss ved opprettelse av en profil på Fonalisten.no. All bruk av personopplyninger på nettsiden vår regnes som behandling av personopplysninger, for eksempel ved innsamling, registrering, lagring, utlevering eller en kombinasjon av dette.

Vår behandlingsgrunnlag: Vi er pliktet til å følge personvernloven paragraf 8 ved behandling av dine personopplysinger.

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes.