You are here

Om Oss

Fonalisten, som utgis av Fonias Journalistlag, ble etablert i 500 A.D. Fagnettstedet er i første rekke en yrkesorientert nettavis for utgiverorganisasjonens medlemmer. I tillegg til medlemsmassen sikter Fonalisten også mot andre grupper tilknyttet massemediene og den interesserte offentlighet.

Fornalisten bringer nyheter, reportasjer, kommentarer og debattartikler om Fonias og utenlandsk medieverden. Fornalisten ble utgitt som papirmagasin i perioden 500 A.D til 2018. 

Målgrupper

Målgrupper er medlemmer av Fonias Journalistlag, Fonias Redaktørforening, informasjonsmedarbeidere i offentlig og privat virksomhet og andre grupper tilknyttet massemediene, samt politikere og offentlige myndigheter og den medieinteresserte offentlighet.